Thông tư 36/2001/TT-BNN-TCKT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 36/2001/TT-BNN-TCKT

Tiêu đề: Thông tư 36/2001/TT-BNN-TCKT hướng dẫn Quyết định 69/2000/QĐ-TTg ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 36/2001/TT-BNN-TCKT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Đẳng Ngày ban hành: 04/04/2001 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 36/2001/TT-BNN-TCKT hướng dẫn Quyết định 69/2000/QĐ-TTg ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • THÔNG TƯ V/V HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 69/2000/QĐ-TTG NGÀY 19/6/2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ...
  • 1. Về kinh phí chi cho việc xây dựng các văn bản ghi tại Điều 1 của Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí ...
  • 2. Kinh phí xây dựng các Quyết định, Chỉ thị, Thông tư, Thông tư liên tịch, Nghị quyết, Nghị quyết liên ...
  • 3. Trên cơ sở kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ đã được Bộ trưởng phê duyệt hàng năm ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 36/2001/TT-BNN-TCKT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 36/2001/TT-BNN-TCKT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 36/2001/TT-BNN-TCKT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 36/2001/TT-BNN-TCKT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 36/2001/TT-BNN-TCKT

Đang cập nhật