Quyết định 905/QĐ-TCT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 905/QĐ-TCT

Tiêu đề: Quyết định 905/QĐ-TCT năm 2011 về Quy trình hoàn thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Số hiệu: 905/QĐ-TCT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam Ngày ban hành: 01/07/2011 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Quyết định 905/QĐ-TCT năm 2011 về Quy trình hoàn thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH HOÀN THUẾ
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình hoàn thuế.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1458/QĐ-TCT ngày ...
 • Điều 3. Thủ trưởng các Vụ và đơn vị tương đương thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế; Cục trưởng Cục Thuế ...
 • QUY TRÌNH HOÀN THUẾ
 • Phần Một QUY ĐỊNH CHUNG
 • I. MỤC ĐÍCH
 • II. PHẠM VI ÁP DỤNG
 • III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT HOÀN THUẾ
 • IV. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
 • Phần Hai NỘI DUNG QUY TRÌNH
 • A. GIẢI QUYẾT HOÀN THUẾ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CỤC THUẾ, CHI CỤC THUẾ
 • I. HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 • Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế
 • Bước 2: Phân loại hồ sơ hoàn thuế
 • Bước 3: Giải quyết hồ sơ hoàn thuế
 • Bước 4: Thẩm định pháp chế
 • Bước 5: Quyết định hoàn thuế
 • II. GIẢI QUYẾT HOÀN CÁC LOẠI THUẾ KHÁC
 • III. CÁC TRƯỜNG HỢP HOÀN THUẾ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ TÀI CHÍNH (TỔNG CỤC THUẾ)
 • IV. KIỂM TRA SAU HOÀN THUẾ
 • V. BÁO CÁO, LƯU TRỮ HỒ SƠ HOÀN THUẾ
 • B. GIẢI QUYẾT HOÀN THUẾ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ TÀI CHÍNH (TỔNG CỤC THUẾ)
 • I. GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HOÀN THUẾ
 • II. BÁO CÁO, LƯU TRỮ HỒ SƠ HOÀN THUẾ
 • Phần Ba TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 905/QĐ-TCT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 905/QĐ-TCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 905/QĐ-TCT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 905/QĐ-TCT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 905/QĐ-TCT

Đang cập nhật