Thông tư 58/2011/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 58/2011/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 58/2011/TT-BCA quy định về đồ vật cấm đưa vào trại giam và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm do Bộ Công an ban hành Số hiệu: 58/2011/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 09/08/2011 Lĩnh vực: Thi hành án

Mục lục Thông tư 58/2011/TT-BCA quy định về đồ vật cấm đưa vào trại giam và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm do Bộ Công an ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐỒ VẬT CẤM ĐƯA VÀO TRẠI GIAM VÀ VIỆC THU GIỮ, XỬ LÝ ĐỒ VẬT CẤM
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Đồ vật cấm
  • Điều 4. Thu giữ, bảo quản đồ vật cấm
  • Điều 5. Xử lý đồ vật cấm
  • Điều 6. Hồ sơ xử lý đồ vật cấm
  • Điều 7. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 58/2011/TT-BCA để xử lý:

Tin tức về Thông tư 58/2011/TT-BCA

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 58/2011/TT-BCA

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 58/2011/TT-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 58/2011/TT-BCA

Đang cập nhật