Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH hướng dẫn quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Đặng Quang Phương, Hoàng Thế Liên, Doãn Mậu Diệp, Trần Công Phàn, Phạm Quý Ngọ Ngày ban hành: 12/07/2011 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH hướng dẫn quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM ...
 • Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
 • Điều 1. Mục đích
 • Điều 2. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng
 • Điều 4. Phân công người tiến hành tố tụng
 • Điều 5. Nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội
 • Chương 2. THỦ TỤC TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỐI VỚI BỊ CAN, BỊ CÁO LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
 • Điều 6. Xác định tuổi của bị can, bị cáo
 • Điều 7. Giám sát đối với người chưa thành niên phạm tội
 • Điều 8. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn
 • Điều 9. Việc tham gia tố tụng của người bào chữa theo quy định tại
 • Điều 10. Lấy lời khai người bị tạm giữ, hỏi cung bị can quy định tại
 • Điều 11. Xét xử vụ án có bị cáo là người chưa thành niên
 • Chương 3. THỦ TỤC TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI BỊ HẠI, NGƯỜI LÀM CHỨNG LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
 • Điều 12. Xác định tuổi của người bị hại là người chưa thành niên
 • Điều 13. Giám hộ và trợ giúp đối với người bị hại là người chưa thành niên
 • Điều 14. Việc tham gia của người bảo vệ quyền lợi của người bị hại là người chưa thành niên
 • Điều 15. Lấy lời khai người bị hại, người làm chứng là người chưa thành niên
 • Điều 16. Xét xử vụ án có người bị hại là người chưa thành niên
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH

Đang cập nhật