Nghị quyết 15/2005/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 15/2005/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết số 15/2005/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006 của thành phố Hà Nội do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Số hiệu: 15/2005/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phùng Hữu Phú Ngày ban hành: 09/12/2005 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 15/2005/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 15/2005/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 15/2005/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 15/2005/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 15/2005/NQ-HĐND

Đang cập nhật