Thông tư 12/2011/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 12/2011/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 12/2011/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 12/2011/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam Ngày ban hành: 01/09/2011 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 12/2011/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 74/2005/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2005 ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
 • Điều 4. Quy chế nội bộ về phòng, chống rửa tiền
 • Điều 5. Tổ chức báo cáo bố trí cán bộ hoặc bộ phận chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền
 • Điều 6. Nhận biết khách hàng và cập nhật thông tin về khách hàng
 • Điều 7. Rà soát thông tin về khách hàng và giao dịch
 • Điều 8. Giao dịch tiền mặt có giá trị lớn
 • Điều 9. Giao dịch đáng ngờ và báo cáo giao dịch đáng ngờ
 • Điều 10. Áp dụng các biện pháp tạm thời
 • Điều 11. Lưu giữ hồ sơ và bảo mật thông tin
 • Điều 12. Đào tạo về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
 • Điều 13. Kiểm soát và báo cáo công tác phòng, chống rửa tiền
 • Điều 14. Trách nhiệm của Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 15. Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản
 • Điều 16. Xử lý vi phạm
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • Điều 18. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 12/2011/TT-BXD để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 12/2011/TT-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 12/2011/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 12/2011/TT-BXD

Đang cập nhật