Thông tư 61/2011/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 61/2011/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 61/2011/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 61/2011/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng Ngày ban hành: 12/09/2011 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 61/2011/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • QCVN 01 - 77 : 2011/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI THƯƠNG MẠI ...
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1.1. Phạm vi điều chỉnh
 • 1.2. Đối tượng áp dụng
 • 1.3. Giải thích thuật ngữ
 • 2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT
 • 2.1. Yêu cẩu về cơ sở vật chất
 • 2.2. Yêu cầu trong sản xuất
 • 2.3. Yêu cầu người lao động
 • 2.4. Yêu cầu về vệ sinh chung
 • 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • 3.1. Chứng nhận hợp quy
 • 3.2. Tổ chức thực hiện
 • QCVN 01 - 78: 2011/BNNPTNT THỨC ĂN CHĂN NUÔI - CÁC CHỈ TIÊU VỆ SINH AN TOÀN VÀ MỨC GIỚI HẠN TỐI ĐA ...
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1.1. Phạm vi điều chỉnh
 • 1.2. Đối tượng áp dụng
 • 1.3 Tài liệu viện dẫn
 • 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • 2.1. Quy định kỹ thuật đối với nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
 • 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • 3.1. Kiểm tra
 • 3.2. Giám sát, xử lý vi phạm
 • 3.3. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 61/2011/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 61/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 61/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 61/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 61/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật