Thông tư 08/2011/TT-TTCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 08/2011/TT-TTCP

Tiêu đề: Thông tư 08/2011/TT-TTCP quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang Bộ do Thanh tra Chính phủ ban hành Số hiệu: 08/2011/TT-TTCP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Huỳnh Phong Tranh Ngày ban hành: 12/09/2011 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Thông tư 08/2011/TT-TTCP quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang Bộ do Thanh tra Chính phủ ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHÁNH THANH TRA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
  • Điều 1. Vị trí, chức trách
  • Điều 2. Nhiệm vụ
  • Điều 3. Phẩm chất
  • Điều 4. Năng lực
  • Điều 5. Hiểu biết
  • Điều 6. Trình độ
  • Điều 7. Các điều kiện khác
  • Điều 8. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 08/2011/TT-TTCP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 08/2011/TT-TTCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 08/2011/TT-TTCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 08/2011/TT-TTCP

Đang cập nhật