Quyết định 138/2000/QĐ-BNN-TCCB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 138/2000/QĐ-BNN-TCCB

Tiêu đề: Quyết định 138/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển chế độ hạch toán độc lập của Xí nghiệp Chè Bắc Sơn thành hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam và hợp nhất Xí nghiệp Chè Bắc Sơn với Trạm Vật tư vận tải Cổ Loa thành Công ty Chế biến chè và nông sản thực phẩm Cổ Loa do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 138/2000/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thiện Luân Ngày ban hành: 19/12/2000 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 138/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển chế độ hạch toán độc lập của Xí nghiệp Chè Bắc Sơn thành hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Chè Việt Nam và hợp nhất Xí nghiệp Chè Bắc Sơn với Trạm Vật tư vận tải Cổ Loa thành Công ty Chế biến chè và nông sản thực phẩm Cổ Loa do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH V/V CHUYỂN CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP CỦA XÍ NGHIỆP CHÈ BẮC SƠN THÀNH HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC TỔNG ...
  • Điều 1.- Nay sắp xếp lại Xí nghiệp Chè Bắc Sơn (doanh nghiệp thành viên trực thuộc Tổng công ty Chè Việt ...
  • Điều 2.- Công ty Chế biến chè và nông sản thực phẩm Cổ Loa có :
  • Điều 3.- Công ty Chế biến chè và nông sản thực phẩm Cổ Loa chịu sự chỉ đạo toàn diện và quản lý trực ...
  • Điều 4.- Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng công ty Chè Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện ...
  • Điều 5.- Tổng công ty Chè Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Công ty Chế biến chè và nông sản thực ...
  • Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 7.- Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan chức năng có liên quan ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 138/2000/QĐ-BNN-TCCB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 138/2000/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 138/2000/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 138/2000/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 138/2000/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật