Quyết định 129/2000/QĐ-BNN-TCCB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 129/2000/QĐ-BNN-TCCB

Tiêu đề: Quyết định 129/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập cơ quan đại diện Cục Khuyến nông và Khuyến lâm miền Trung do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 129/2000/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Thế Dân Ngày ban hành: 13/12/2000 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 129/2000/QĐ-BNN-TCCB thành lập cơ quan đại diện Cục Khuyến nông và Khuyến lâm miền Trung do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH V/V: THÀNH LẬP CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỤC KHUYẾN NÔNG VÀ KHUYẾN LÂM MIỀN TRUNG
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 129/2000/QĐ-BNN-TCCB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 129/2000/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 129/2000/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 129/2000/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 129/2000/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật