Nghị quyết 6-NQ/TVQH

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 6-NQ/TVQH

Tiêu đề: Nghị quyết 6-NQ/TVQH năm 1960 về tặng thưởng Huân chương Kháng chiến, Độc lập, Hồ Chí Minh, Sao vàng cho cá nhân, tập thể có nhiều công lao, thành tích trong kháng chiến; đặt thêm Huy chương Kháng chiến, Điều lệ khen thưởng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 6-NQ/TVQH Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Trường Chinh Ngày ban hành: 29/08/1960 Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Nghị quyết 6-NQ/TVQH năm 1960 về tặng thưởng Huân chương Kháng chiến, Độc lập, Hồ Chí Minh, Sao vàng cho cá nhân, tập thể có nhiều công lao, thành tích trong kháng chiến; đặt thêm Huy chương Kháng chiến, Điều lệ khen thưởng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

 • NGHỊ QUYẾT VỀ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN, ĐỘC LẬP, HỒ CHÍ MINH, SAO VÀNG CHO CÁC CÁ NHÂN, TẬP ...
 • ĐIỀU LỆ KHEN THƯỞNG VỀ THÀNH TÍCH KHÁNG CHIẾN NHÂN DỊP KỶ NIỆM LẦN THỨ 15 NGÀY THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM ...
 • Điều 1. Việc xét thưởng tổng kết giai đoạn kháng chiến cho những cán bộ, công nhân, viên chức từ trung ...
 • Điều 2. Huân chương Kháng chiến hạng nhất tặng thưởng:
 • Điều 3. Huân chương Kháng chiến hạng nhì tặng thưởng:
 • Điều 4. Huân chương kháng chiến hạng ba tặng thưởng:
 • Điều 5. Huy chương Kháng chiến hạng nhất tặng thưởng:
 • Điều 6. Huy chương Kháng chiến hạng nhì tặng thưởng:
 • Điều 7. Đối với các cán bộ khác thuộc các ngành, các cấp chưa nêu trong các điều nói trên thì sẽ khen ...
 • Điều 8. Đối với những người đã từ trần, thì căn cứ theo tiêu chuẩn đã quy định trên đây mà truy tặng ...
 • Điều 9. Đối với những người đã được khen thưởng thành tích kháng chiến từ khi hòa bình lập lại, nếu thấy ...
 • Điều 10. Đối với những người có những cống hiến to lớn trong công cuộc kháng chiến kiến quốc, thì ngoài ...
 • Điều 11. Đối với nhân dân và các tập thể, các địa phương có công trong kháng chiến sẽ tùy từng trường ...
 • Điều 12. Việc tặng thưởng các loại Huân chương do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định. Việc tặng thưởng ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 6-NQ/TVQH để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 6-NQ/TVQH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 6-NQ/TVQH

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 6-NQ/TVQH

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 6-NQ/TVQH

Đang cập nhật