Thông tư 141/2011/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 141/2011/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 141/2011/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Minh Ngày ban hành: 20/10/2011 Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, ...
  • Điều 1. Phạm vi áp dụng
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng:
  • Điều 3. Nguồn kinh phí thanh toán:
  • Điều 4. Chế độ thanh toán tiền phương tiện đi lại; tiền phụ cấp đi đường khi nghỉ phép hàng năm.
  • Điều 5. Chế độ chi trả tiền lương, tiền bồi dưỡng đối với những ngày được nghỉ phép hàng năm theo pháp ...
  • Điều 6: Tổ chức thực hiện
  • Điều 7. Hiệu lực thi hành.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 141/2011/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 141/2011/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 141/2011/TT-BTC

Đang cập nhật