Quyết định 1883/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1883/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1883/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1883/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải Ngày ban hành: 26/10/2011 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 1883/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VĨNH PHÚC, TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ...
 • Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn ...
 • 1. Phạm vi lập quy hoạch:
 • 2. Tính chất:
 • 3. Quy mô dân số:
 • 4. Quy mô đất đai:
 • 5. Định hướng phát triển không gian đến năm 2030:
 • 6. Quy hoạch sử dụng đất các khu chức năng đến năm 2030:
 • 7. Thiết kế đô thị:
 • 8. Định hướng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị đến năm 2030:
 • 9. Đánh giá môi trường chiến lược:
 • 10. Quy hoạch ngắn hạn đến năm 2020:
 • Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện các công việc sau:
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1883/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1883/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1883/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1883/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1883/QĐ-TTg

Đang cập nhật