Thông tư 19/2011/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 19/2011/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 19/2011/TT-BTP sửa đổi quy định về thủ tục hành chính của Thông tư 05/2008/TT-BTP, 03/2008/TT-BTP và 01/2010/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 19/2011/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Phạm Quý Tỵ Ngày ban hành: 31/10/2011 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Hành chính tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 19/2011/TT-BTP sửa đổi quy định về thủ tục hành chính của Thông tư 05/2008/TT-BTP, 03/2008/TT-BTP và 01/2010/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 05/2008/TT-BTP NGÀY 23 ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23 tháng 09 năm 2008 của ...
  • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị ...
  • Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09 tháng 02 năm 2010 của ...
  • Điều 4. Hiệu lực thi hành
  • PHỤ LỤC MẪU ĐƠN YÊU CẦU TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 19/2011/TT-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 19/2011/TT-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 19/2011/TT-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 19/2011/TT-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 19/2011/TT-BTP

Đang cập nhật