Thông tư 70/2011/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 70/2011/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 70/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ; Thông tư 87/2009/TT-BNNPTNT hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 70/2011/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị Ngày ban hành: 24/10/2011 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 70/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 35/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ; Thông tư 87/2009/TT-BNNPTNT hướng dẫn thiết kế khai thác chọn gỗ rừng tự nhiên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 35/2011/TT-BNNPTNT NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2011 ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 5 năm 2011 ...
  • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 87/2009/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 12 năm 2009 ...
  • Điều 3. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 70/2011/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 70/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 70/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 70/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 70/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật