Thông tư 74/2011/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 74/2011/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 74/2011/TT-BNNPTNT quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 74/2011/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 31/10/2011 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược

Mục lục Thông tư 74/2011/TT-BNNPTNT quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, THU HỒI VÀ XỬ LÝ THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc kiểm tra hệ thống truy xuất nguồn gốc
 • Điều 5. Cơ quan kiểm tra
 • Chương II TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, THU HỒI VÀ XỬ LÝ THỰC PHẨM NÔNG LÂM SẢN KHÔNG BẢO ĐẢM AN TOÀN
 • Điều 6. Nguyên tắc truy xuất nguồn gốc
 • Điều 7. Yêu cầu truy xuất nguồn gốc
 • Điều 8. Thu hồi thực phẩm nông lâm sản
 • Điều 9. Hình thức xử lý vi phạm quy định về an toàn thực phẩm
 • Điều 10. Thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý nông lâm sản mất an toàn thực phẩm
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản
 • Điều 12. Các Tổng cục, Cục chuyên ngành
 • Điều 13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 14. Cơ quan kiểm tra địa phương
 • Điều 15. Cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16. Hiệu lực thi hành
 • Điều 17. Sửa đổi, bổ sung
 • PHỤ LỤC QUY ĐỊNH VỀ THIẾT LẬP VÀ THỰC HIỆN HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, THU HỒI VÀ XỬ LÝ THỰC PHẨM NÔNG ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 74/2011/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 74/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 74/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 74/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật