Nghị định 107/2011/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 107/2011/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 107/2011/NĐ-CP hướng dẫn điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Số hiệu: 107/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 24/11/2011 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế

Mục lục Nghị định 107/2011/NĐ-CP hướng dẫn điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

  • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐIỂM C KHOẢN 2 ĐIỀU 15 LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...
  • Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
  • Điều 2. Nội dung các hoạt động chuyên môn đặc thù
  • Điều 3. Lập dự toán, phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí
  • Điều 4. Hiệu lực thi hành
  • Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 107/2011/NĐ-CP hướng dẫn điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Cơ quan đại diện.

Theo đó, nội dung chính của nghị định 107/2011 này quy định việc lập dự toán, phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí tại Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài khi thực hiện các hoạt động chuyên môn đặc thù do cơ quan hữu quan phụ trách hoạt động đó phân bổ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Cụ thể, nội dung các hoạt động chuyên môn đặc thù của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện bao gồm: Hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm, giao thương, giới thiệu quảng bá hàng hóa, dịch vụ và lao động của Việt Nam, cơ hội đầu tư tại Việt Nam; Hoạt động thu thập và mua thông tin kinh tế có giá trị; hoạt động thẩm tra, xác minh đối tác kinh tế; các hoạt động vận động đối tác, khách hàng kinh doanh, các chủ đầu tư, tập đoàn xuyên quốc gia, công ty lớn tại các địa bàn, địa phương sở tại nhằm xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học kỹ thuật, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động…

Theo đó, nghị định 107/2011 quy định việc lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với các hoạt động chuyên môn đặc thù thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước. Cơ quan hữu quan căn cứ dự toán được bố trí, căn cứ nhiệm vụ cần triển khai các hoạt động chuyên môn đặc thù của ngành ở từng địa bàn, có văn bản thông báo đề nghị Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phối hợp bố trí cán bộ biệt phái thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đặc thù.

Căn cứ nội dung công việc, căn cứ chế độ, định mức chi tiêu hiện hành, cơ quan hữu quan trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nội dung và dự toán chi tiết kinh phí thực hiện các hoạt động đặc thù làm căn cứ chuyển kinh phí vào tài khoản của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Nghị định 107/2011 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2012.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 107/2011/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 107/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 107/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 107/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 107/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật