Thông tư 10/2000/TT-NHNN1

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 10/2000/TT-NHNN1

Tiêu đề: Thông tư 10/2000/TT-NHNN1 về việc bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng theo Nghị quyết 11/2000/NQ-CP do Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 10/2000/TT-NHNN1 Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Thu Hương Ngày ban hành: 31/08/2000 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Dân sự

Mục lục Thông tư 10/2000/TT-NHNN1 về việc bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng theo Nghị quyết 11/2000/NQ-CP do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  • THÔNG TƯ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 10/2000/TT-NHNN1 NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2000  HƯỚNG DẪN ...
  • I- CÁC GIẢI PHÁP VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
  • II- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 10/2000/TT-NHNN1 để xử lý:

Tin tức về Thông tư 10/2000/TT-NHNN1

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 10/2000/TT-NHNN1

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 10/2000/TT-NHNN1

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 10/2000/TT-NHNN1

Đang cập nhật