Thông tư 80/2011/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 80/2011/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 80/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 80/2011/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị Ngày ban hành: 23/11/2011 Lĩnh vực: Môi trường, Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 80/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương 2. ÁP DỤNG HỆ SỐ K
 • Điều 3. Hệ số K
 • Điều 4. Áp dụng hệ số K
 • Chương 3. XÁC ĐỊNH TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CHO CHỦ RỪNG VÀ HỘ NHẬN KHOÁN
 • Điều 5. Xác định tiền điều phối từ Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt
 • Điều 6. Xác định tiền chi trả cho chủ rừng
 • Điều 7. Xác định tiền chi trả cho hộ nhận khoán bảo vệ rừng
 • Chương 4. MIỄN, GIẢM TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
 • Điều 8. Điều kiện được miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
 • Điều 9. Mức được miễn, giảm và thời gian được miễn giảm
 • Điều 10. Hồ sơ xin miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
 • Điều 11. Trình tự xem xét miễn, giảm
 • Điều 12. Thẩm quyền quyết định miễn, giảm
 • Chương 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Hiệu lực thi hành
 • BIỂU MẪU 1 THÔNG BÁO SỐ TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CHO QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG CẤP TỈNH
 • BIỂU MẪU 2 THÔNG BÁO SỐ TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CHO CHỦ RỪNG
 • BIỂU MẪU 3 THÔNG BÁO SỐ TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CHO HỘ NHẬN KHOÁN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 80/2011/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 80/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 80/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 80/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 80/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật