Quyết định 2756/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2756/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 2756/QĐ-BGTVT năm 2011 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 2756/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng Ngày ban hành: 02/12/2011 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 2756/QĐ-BGTVT năm 2011 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • Điều 1
 • Điều 2
 • Điều 3
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ BỔ SUNG
 • PHỤ LỤC II DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA ĐƯỢC SỬA ĐỔI 
 • PHỤ LỤC III NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
 • PHẦN I . NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ BỔ SUNG
 • I. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng kiểm
 • 1. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe ôtô của thương nhân nhập khẩu ôtô
 • II. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng hải
 • 2. Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm ...
 • 3. Cấp Giấy phép tạm thời mang cờ quốc tịch Việt
 • 4. Đăng ký thay đổi tên chủ tàu biển
 • 5. Phê duyệt lần đầu tài liệu Hệ thống quản lý an toàn của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt ...
 • 6. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung tài liệu Hệ thống quản lý an toàn của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo ...
 • PHẦN II. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ SỬA ĐỔI
 • I. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng hải
 • 1. Đăng ký tàu biển Việt
 • 2. Đăng ký có thời hạn tàu biển Việt
 • 3. Đăng ký lại tàu biển Việt
 • 4. Đăng ký thay đổi tên tàu biển Việt
 • 5. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu tàu biển
 • 6. Đăng ký thay đổi kết cấu và thông số kỹ thuật tàu biển
 • 7. Đăng ký thay đổi cơ quan đăng ký tàu biển khu vực
 • 8. Đăng ký thay đổi tổ chức đăng kiểm tàu biển Việt
 • 9. Đăng ký tạm thời tàu biển mang cờ quốc tịch Việt
 • 10. Đăng ký tàu biển Việt
 • 11. Đăng ký tàu biển Việt
 • 12. Xóa đăng ký tàu biển Việt
 • II. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khác
 • 13. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế
 • 14. Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2756/QĐ-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2756/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2756/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2756/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2756/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật