Quyết định 342-QĐ/TW

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 342-QĐ/TW

Tiêu đề: Quyết định 342-QĐ/TW năm 2010 về Quy định chế độ đảng phí do Bộ Chính trị ban hành Số hiệu: 342-QĐ/TW Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Chính trị Người ký: Trương Tấn Sang Ngày ban hành: 28/12/2010 Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quyết định 342-QĐ/TW năm 2010 về Quy định chế độ đảng phí do Bộ Chính trị ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ ĐẢNG PHÍ
 • Điều 1. Ban hành Quy định về chế độ đảng phí thay thế Quy định chế độ đảng phí ban hành tại Quyết định ...
 • Điều 2. Giao Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn, theo dõi thực hiện thống nhất Quy định này trong toàn ...
 • Điều 3. Các cấp ủy đảng và đảng viên có trách nhiệm thực hiện Quy định này.
 • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-4-2011.
 • QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ ĐẢNG PHÍ
 • A- QUY ĐỊNH CHUNG
 • B- QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • I- Đối tượng và mức đóng đảng phí hằng tháng của đảng viên
 • II- Quản lý và sử dụng đảng phí
 • C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 342-QĐ/TW để xử lý:

Tin tức về Quyết định 342-QĐ/TW

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 342-QĐ/TW

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 342-QĐ/TW

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 342-QĐ/TW

Đang cập nhật