Công văn 8416/BGDĐT-CTHSSV

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 8416/BGDĐT-CTHSSV

Tiêu đề: Công văn 8416/BGDĐT-CTHSSV về tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 8416/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý Ngày ban hành: 15/12/2011 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giáo dục, đào tạo
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 8416/BGDĐT-CTHSSV để xử lý:

Tin tức về Công văn 8416/BGDĐT-CTHSSV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 8416/BGDĐT-CTHSSV

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 8416/BGDĐT-CTHSSV

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 8416/BGDĐT-CTHSSV

Đang cập nhật