Nghị định 118/2011/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 118/2011/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 118/2011/NĐ-CP sửa đổi thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng Số hiệu: 118/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 16/12/2011 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 118/2011/NĐ-CP sửa đổi thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính ...
 • 1. Thay cụm từ “bản sao hợp lệ” quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP bằng cụm từ “bản sao”.
 • 2. Bổ sung khoản 12 vào như sau:
 • 3. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 4. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 5. Bổ sung Điều 23a vào sau như sau:
 • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính ...
 • 1. Thay cụm từ “bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền” quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ ...
 • 2. Bổ sung khoản 18 vào như sau:
 • 3. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 4. Sửa đổi như sau:
 • 5. Bỏ yêu cầu nộp “Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp ...
 • 6. Bỏ yêu cầu nộp “Giấy chứng nhận cấp cho từng cán bộ, nhân viên làm việc tại trạm nạp LPG vào ôtô đã ...
 • 7. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 8. Đổi tên thủ tục cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng” như sau:
 • 9. Bãi bỏ yêu cầu nộp: “Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, kèm theo các tài liệu chứng minh” như sau:
 • Điều 3. Hiệu lực thi hành
 • Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 118/2011/NĐ-CP sửa đổi thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh.

Tại nghị định 118 này quy định giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp: hết thời hạn hiệu lực thi hành; thương nhân không tiếp tục hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; thương nhân bị phá sản theo luật định; vi phạm về điều kiện kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định pháp luật.

Nghị định 118/2011 cũng sửa đổi Điểm b khoản 3 Điều 16 Nghị định số 84/2009. Theo đó quy định trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

Bên cạnh đó cũng bổ sung quy định tại Nghị định số 107/2009 về hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai là 01 bộ hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận và các bản sao (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; phiếu kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của trạm nạp; Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy...).

 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2012.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 118/2011/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 118/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 118/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 118/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 118/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật