Nghị định 119/2011/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 119/2011/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 119/2011/NĐ-CP sửa đổi thủ tục hành chính tại Nghị định 116/2005/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh Số hiệu: 119/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 16/12/2011 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Nghị định 119/2011/NĐ-CP sửa đổi thủ tục hành chính tại Nghị định 116/2005/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2005/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2005 ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính ...
  • 1. Sửa đổi, bổ sung như sau:
  • 2. Sửa đổi như sau:
  • 3. Bổ sung khoản 3 và khoản 4 vào như sau:
  • 4. Sửa đổi như sau:
  • 5. Bổ sung khoản 3 vào như sau:
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 119/2011/NĐ-CP sửa đổi thủ tục hành chính tại Nghị định 116/2005/NĐ-CP.

Một nội dung đáng chú ý nhất của nghị định đó là việc quy định sửa đổi, bổ sung việc thông báo, trả lời thông báo tập trung kinh tế, theo đó quy định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế có thể nộp trực tiếp hoặc qua mạng điện tử bằng hình thức bản sao (bản scan từ bản gốc, file văn bản) kèm theo chữ ký điện tử hợp pháp của người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp.

Nghị định 119/2011 cũng quy định về việc báo cáo giải trình cụ thể việc đáp ứng điều kiện được hưởng miễn trừ do doanh nghiệp tự lập và doanh nghiệp chịu trách nhiệm về nội dung của báo cáo. Báo cáo giải trình của các bên dự định tham gia thỏa thuận hạn chế cạnh tranh hoặc tập trung kinh tế có thể nộp trực tiếp hoặc qua mạng điện tử bằng hình thức bản sao (bản scan từ bản gốc, file văn bản) kèm theo chữ ký điện tử hợp háp của người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nghị định này cũng đồng thời bổ sung thêm việc bên khiếu nại có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua mạng điện tử bằng hình thức bản sao (bản scan từ bản gốc, file văn bản) kèm theo chữ ký điện tử hợp pháp của người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp. Bên khiếu nại chịu trách nhiệm về nội dung hồ sơ.

Nghị định 119/2011 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2011.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 119/2011/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 119/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 119/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 119/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật