Thông tư 154/2011/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 154/2011/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 154/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 101/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 08/2011/QH13 bổ sung giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 154/2011/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 11/11/2011 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 154/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 101/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 08/2011/QH13 bổ sung giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 101/2011/NĐ-CP NGÀY 4/11/2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH ...
 • Chương 1 VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 • Điều 1. Quy định chung
 • Điều 2. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế
 • Điều 3. Xác định số thuế được giảm
 • Điều 4. Kê khai thuế
 • Điều 5. Quyết toán thuế
 • Chương 2 VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 • Điều 6. Giảm 50% mức thuế khoán thuế giá trị gia tăng
 • Điều 7. Giảm 50% thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với doanh nghiệp cung ứng suất ăn ca cho công nhân ...
 • Chương 3 VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
 • Điều 8. Phạm vi áp dụng
 • Điều 9. Miễn thuế và thời gian miễn thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh ...
 • Điều 10. Mức và thời gian được giảm, miễn thuế khoán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh ...
 • Điều 11. Thời gian miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức
 • Điều 12 Giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của ...
 • Điều 13. Kê khai, khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công
 • Điều 14. Kê khai thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh
 • Điều 15. Khai thuế, khấu trừ thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập từ ...
 • Điều 16. Kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Chương 4 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • Điều 18. Trách nhiệm thi hành
 • Mẫu số: 01-7/GTGT PHỤ LỤC BIỂU XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC ƯU ĐÃI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2011 ...
 • Mẫu số: 25/MGT-TNCN PHỤ LỤC MIỄN GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2011/QH13
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 154/2011/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 154/2011/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 154/2011/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 154/2011/TT-BTC

Đang cập nhật