Thông tư 42/2011/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 42/2011/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 42/2011/TT-BCT quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện do Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 42/2011/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng Ngày ban hành: 19/12/2011 Lĩnh vực: Tài chính, Công nghiệp

Mục lục Thông tư 42/2011/TT-BCT quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện do Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
 • Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giá bán điện bình quân
 • Điều 3. Giá bán điện theo cấp điện áp
 • Điều 4. Giá bán điện theo thời gian sử dụng trong ngày
 • Điều 5. Điều kiện được áp giá bán buôn điện
 • Điều 6. Hướng dẫn thực hiện giá bán điện
 • Chương 2 BIỂU GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN
 • Điều 7. Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất
 • Điều 8. Giá bán lẻ điện cho bơm nước tưới tiêu
 • Điều 9. Giá bán lẻ điện cho các đối tượng hành chính, sự nghiệp
 • Điều 10. Giá bán lẻ điện cho kinh doanh
 • Điều 11. Giá bán lẻ điện sinh hoạt
 • Điều 12. Giá bán lẻ điện tại những nơi chưa có lưới điện quốc gia
 • Điều 13. Giá bán lẻ điện tại những khu vực nối lưới điện quốc gia đồng thời có nguồn phát điện tại chỗ
 • Chương 3 GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN
 • Điều 14. Giá bán buôn điện cho Tổng công ty điện lực
 • Điều 15. Giá bán buôn điện nông thôn
 • Điều 16. Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư
 • Điều 17. Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp
 • Chương 4 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 18. Trách nhiệm kiểm tra
 • Điều 19. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIÁ BÁN ĐIỆN
 • Phần A CÁC THÔNG SỐ ĐẦU VÀO CHO TÍNH TOÁN GIÁ BÁN ĐIỆN
 • Phần B HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • II. GIÁ BÁN ĐIỆN THEO THỜI GIAN SỬ DỤNG TRONG NGÀY
 • III. GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN THEO ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
 • IV. GIÁ BÁN ĐIỆN CHO NÔNG THÔN
 • V. GIÁ BÁN ĐIỆN CHO KHU TẬP THỂ, CỤM DÂN CƯ
 • VI. GIÁ BÁN ĐIỆN CHO KHU CÔNG NGHIỆP
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 42/2011/TT-BCT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 42/2011/TT-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 42/2011/TT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 42/2011/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 42/2011/TT-BCT

Đang cập nhật