Quyết định 2445/QĐ-TTCP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2445/QĐ-TTCP

Tiêu đề: Quyết định 2445/QĐ-TTCP năm 2007 về Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Số hiệu: 2445/QĐ-TTCP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Trần Văn Truyền Ngày ban hành: 14/11/2007 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 2445/QĐ-TTCP năm 2007 về Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ QUAN THANH TRA CHÍNH PHỦ
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ quan Thanh ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng
 • Chương II ĐIỀU KIỆN CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
 • Điều 4. Điều kiện chung
 • Điều 5. Điều kiện cử đi đào tạo
 • Điều 6. Điều kiện cử đi bồi dưỡng
 • Điều 7. Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài
 • Chương III QUYỀN LỢI, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 8. Quyền lợi của cán bộ, công chức
 • Điều 9. Trách nhiệm của cán bộ, công chức
 • Điều 10. Xử lý vi phạm
 • Chương IV QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
 • Điều 11. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
 • Điều 12. Một số quy định cụ thể về quản lý đào tạo, bồi dưỡng
 • Điều 13. Trách nhiệm quản lý
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2445/QĐ-TTCP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2445/QĐ-TTCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2445/QĐ-TTCP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2445/QĐ-TTCP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2445/QĐ-TTCP

Đang cập nhật