Công văn 1255/TCDT-TCCB

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 1255/TCDT-TCCB

Tiêu đề: Công văn 1255/TCDT-TCCB về phân cấp quản lý công, viên chức do Tổng cục Dự trữ Nhà nước ban hành Số hiệu: 1255/TCDT-TCCB Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Tổng cục Dự trữ Nhà nước Người ký: Phạm Phan Dũng Ngày ban hành: 26/10/2011 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 1255/TCDT-TCCB để xử lý:

Tin tức về Công văn 1255/TCDT-TCCB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 1255/TCDT-TCCB

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 1255/TCDT-TCCB

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 1255/TCDT-TCCB

Đang cập nhật