Thông tư 60/2011/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 60/2011/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 60/2011/TT-BGDĐT về Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành: Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 60/2011/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga Ngày ban hành: 15/12/2011 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 60/2011/TT-BGDĐT về Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành: Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CÁC NHÓM NGÀNH: SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN SỢI ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 03 chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp thuộc 02 nhóm ngành ...
  • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2012. Các chương trình khung ban ...
  • Điều 3. Căn cứ chương trình khung quy định tại Thông tư này, cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo ...
  • Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc ...
  • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 60/2011/TT-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 60/2011/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 60/2011/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 60/2011/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 60/2011/TT-BGDĐT

Đang cập nhật