Quyết định 24/2011/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 24/2011/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 24/2011/QĐ-UBND về Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ dự án đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nam Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Số hiệu: 24/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Nguyễn Văn Tuấn Ngày ban hành: 07/10/2011 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 24/2011/QĐ-UBND về Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ dự án đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nam Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH, HỖ TRỢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ VỐN LỚN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ dự án đầu tư ...
 • Điều 2. - Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, ...
 • Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 • QUY ĐỊNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH, HỖ TRỢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ VỐN LỚN, CÔNG NGHỆ CAO TRÊN ĐỊA BÀN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
 • Điều 2. Các điều kiện được hưởng ưu đãi:
 • Chương II CÁC ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ
 • Điều 3. Những quy định về cơ chế ưu đãi:
 • Điều 4. Ưu đãi về mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật:
 • Điều 5. Ưu đãi về sử dụng đất:
 • Điều 6. Hỗ trợ lãi suất đối với vốn vay đầu tư:
 • Điều 7. Ưu đãi về lao động:
 • Điều 8. Hỗ trợ về quảng cáo:
 • Điều 9. Hỗ trợ về đăng ký kinh doanh:
 • Chương III THỦ TỤC, HỒ SƠ ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
 • Điều 10. Về cấp Giấy chứng nhận đầu tư:
 • Điều 11. Thủ tục về giao đất, thuê đất:
 • Điều 12. Hồ sơ hỗ trợ tài chính:
 • Điều 13. Hồ sơ xác nhận kế hoạch đào tạo và danh sách công nhân được đào tạo:
 • Điều 14. Trình tự, thủ tục giải quyết ưu đãi, hỗ trợ đầu tư:
 • Điều 15. Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt về công nghệ cao:
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 16. Vận động đầu tư và khen thưởng:
 • Điều 17. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước:
 • Điều 18. Trách nhiệm của nhà đầu tư:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 24/2011/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 24/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 24/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 24/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 24/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật