Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 4 ban hành Số hiệu: 28/2011/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Lương Ngọc Bính Ngày ban hành: 02/12/2011 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật