Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG hướng dẫn thi hành án phạt trục xuất do Bộ Công an- Bộ Quốc phòng - Bộ Ngoại giao ban hành Số hiệu: 07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Người ký: Nguyễn Thanh Sơn, Lê Quý Vương, Nguyễn Thành Cung Ngày ban hành: 16/11/2011 Lĩnh vực: Thi hành án

Mục lục Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG hướng dẫn thi hành án phạt trục xuất do Bộ Công an- Bộ Quốc phòng - Bộ Ngoại giao ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH ÁN PHẠT TRỤC XUẤT
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc thi hành án phạt trục xuất
 • Điều 4. Cơ quan thi hành án phạt trục xuất
 • Điều 5. Kinh phí bảo đảm thi hành án
 • Chương II TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THI HÀNH ÁN PHẠT TRỤC XUẤT
 • Điều 6. Thông báo thi hành án phạt trục xuất
 • Điều 7. Hồ sơ thi hành án phạt trục xuất
 • Điều 8. Chỉ định nơi lưu trú
 • Điều 9. Quản lý người bị trục xuất
 • Điều 10. Giải quyết trường hợp người phải chấp hành án phạt trục xuất bỏ trốn
 • Điều 11. Giải quyết trường hợp người phải chấp hành án phạt trục xuất bị bệnh hoặc chết
 • Điều 12. Giải quyết cho nhận tử thi, hài cốt, tro cốt người bị trục xuất
 • Điều 13. Cấp phép xuất cảnh
 • Điều 14. Tiến hành buộc rời khỏi lãnh thổ Việt Nam
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Điều 16. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG

Đang cập nhật