Nghị định 123/2011/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 123/2011/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 123/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi Nghị định 45/2007/NĐ-CP Số hiệu: 123/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 28/12/2011 Lĩnh vực: Bảo hiểm

Mục lục Nghị định 123/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi Nghị định 45/2007/NĐ-CP

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương 2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • MỤC 1. CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM QUA BIÊN GIỚI
 • Điều 3. Đối tượng cung cấp và sử dụng dịch vụ bảo hiểm, môi giới bảo hiểm qua biên giới
 • Điều 4. Các điều kiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới
 • Điều 5. Phương thức thực hiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam
 • Điều 6. Trách nhiệm của đối tượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới
 • Điều 7. Trách nhiệm của các đối tượng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới
 • MỤC 2. CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ NƯỚC NGOÀI
 • Điều 8. Tư cách pháp lý của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài
 • Điều 9. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ...
 • Điều 10. Hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân ...
 • Điều 11. Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ...
 • Điều 12. Tổ chức và điều kiện đối với Giám đốc chi nhánh
 • Điều 13. Nội dung hoạt động của chi nhánh
 • Điều 14. Lệ phí cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của chi nhánh
 • Điều 15. Thủ tục sau khi chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được cấp Giấy phép thành ...
 • Điều 16. Những thay đổi phải được Bộ Tài chính chấp thuận
 • Điều 17. Những thay đổi phải thông báo với Bộ Tài chính
 • Điều 18. Khai thác bảo hiểm, tái bảo hiểm và các hoạt động khác
 • Điều 19. Chế độ tài chính của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài
 • Điều 20. Chế độ kế toán và chế độ báo cáo của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài
 • Điều 21. Thanh tra, kiểm tra hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài
 • Điều 22. Giải thể, kết thúc hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài
 • MỤC 3. ĐẤU THẦU VÀ CẠNH TRANH TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM
 • Điều 23. Đối tượng đấu thầu
 • Điều 24. Hình thức, thủ tục và trình tự đấu thầu
 • Điều 25. Điều kiện tham gia đấu thầu
 • Điều 26. Cạnh tranh trong kinh doanh bảo hiểm
 • Điều 27. Nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm
 • MỤC 4. QUỸ BẢO VỆ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM
 • Điều 28. Nguyên tắc quản lý Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm
 • Điều 29. Đối tượng trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm
 • Điều 30. Mức trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm
 • Điều 31. Nguồn hình thành Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm
 • Điều 32. Nguyên tắc sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm
 • Điều 33. Nội dung chi của Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm
 • Điều 34. Thủ tục đề nghị sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm
 • Điều 35. Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài
 • Điều 36. Trách nhiệm của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam
 • Điều 37. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • MỤC 5. TỔ CHỨC KINH DOANH BẢO HIỂM, MÔI GIỚI BẢO HIỂM
 • Điều 38. Cấp phép thành lập và hoạt động công ty cổ phần bảo hiểm, công ty cổ phần môi giới bảo hiểm ...
 • Điều 39. Cấp phép thành lập và hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm, công ty trách nhiệm hữu ...
 • Điều 40. Mức vốn pháp định đối với doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khỏe
 • Điều 41. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động
 • Điều 42. Chuyển đổi hình thức doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
 • MỤC 6. TỔ CHỨC KINH DOANH TÁI BẢO HIỂM
 • Điều 43. Cấp phép thành lập và hoạt động doanh nghiệp tái bảo hiểm
 • Điều 44. Tổ chức hoạt động và chế độ tài chính đối với doanh nghiệp tái bảo hiểm
 • MỤC 7. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 45/2007/NĐ-CP
 • Điều 45. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định 45/2007/NĐ-CP
 • Chương 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 46. Hiệu lực thi hành
 • Điều 47. Tổ chức thực hiện

Nghị định 123/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Nội dung chính của Nghị định này quy định sửa đổi, bổ sung về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới. Theo đó, nghị định quy định điều kiện chung cảu DN đó là có Giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính cho phép thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm dự kiến cung cấp qua biên giới tại Việt Nam và chứng minh doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp ít nhất 10 năm tính tới thời điểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam.

Ngoài ra, nghị định cũng quy định điều kiện về năng lực tài chính: DN phải có tổng tài sản tối thiểu tương đương 2 tỷ đô la Mỹ đối với doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài; tối thiểu tương đương 100 triệu đô la Mỹ đối với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài vào năm tài chính trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam. Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được xếp hạng tối thiểu “BBB+” theo Standard & Poor’s hoặc Fitch, “B++” theo A.M.Best, “Baa1” theo Moody’s hoặc các kết quả xếp hạng tương đương. Hoạt động kinh doanh có lãi trong 3 năm tài chính liên tục trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam.

Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài phải ký quỹ tối thiểu 100 tỷ đồng Việt Nam tại ngân hàng được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam và có thư bảo lãnh thanh toán của ngân hàng đó cam kết thanh toán trong trường hợp trách nhiệm của các hợp đồng bảo hiểm cung cấp qua biên giới tại Việt Nam vượt quá mức ký quỹ bắt buộc.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2012.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 123/2011/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Nghị định 123/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 123/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 123/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 123/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật