Nghị quyết 33/2011/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 33/2011/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 33/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ 3 ban hành Số hiệu: 33/2011/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm Ngày ban hành: 09/12/2011 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 33/2011/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 33/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 33/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 33/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 33/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật