Quyết định 2468/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2468/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 2468/QĐ-TTg năm 2011 về tặng giải thưởng Chất lượng Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 2468/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 28/12/2011 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 2468/QĐ-TTg năm 2011 về tặng giải thưởng Chất lượng Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH TẶNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2011
 • Điều 1. Tặng 11 Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2011 cho 11 doanh nghiệp và tặng 85 Giải Bạc Chất lượng ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẶNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2011
 • A. GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA (11 GIẢI)
 • I. Doanh nghiệp sản xuất lớn (05 giải)
 • II. Doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa (04 giải)
 • III. Doanh nghiệp dịch vụ lớn (01 giải)
 • IV. Doanh nghiệp dịch vụ nhỏ và vừa (01 giải)
 • B. GIẢI BẠC CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA (85 giải)
 • I. Doanh nghiệp sản xuất lớn (34 giải)
 • II. Doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ (37 giải)
 • III. Doanh nghiệp dịch vụ lớn (04 giải)
 • IV. Doanh nghiệp dịch vụ vừa và nhỏ (10 giải)
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2468/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2468/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2468/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2468/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2468/QĐ-TTg

Đang cập nhật