Thông tư 87/2011/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 87/2011/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 87/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi điều 20 Thông tư 79/2011/TT-BNNPTNT quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 87/2011/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng Ngày ban hành: 27/12/2011 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 87/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi điều 20 Thông tư 79/2011/TT-BNNPTNT quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 20 THÔNG TƯ SỐ 79/2011/TT-BNNPTNT NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA BỘ TRƯỞNG ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT như sau:
  • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 87/2011/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 87/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 87/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 87/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 87/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật