Quyết định 1957/QĐ-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1957/QĐ-BNV

Tiêu đề: Quyết định 1957/QĐ-BNV năm 2011 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 1957/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Tiến Dĩnh Ngày ban hành: 12/12/2011 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 1957/QĐ-BNV năm 2011 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NỘI ...
 • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành được quy định tại Nghị định số ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc ...
 • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 11/2011/TT-BNV NGÀY 26/9/2011 CỦA BỘ NỘI ...
 • Phần 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 11/2011/TT-BNV NGÀY 26 ...
 • Phần 2. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NỘI VỤ TẠI ...
 • I. THỦ TỤC THÀNH LẬP TỔ CHỨC THANH NIÊN XUNG PHONG Ở TRUNG ƯƠNG
 • II. THỦ TỤC GIẢI THỂ TỔ CHỨC THANH NIÊN XUNG PHONG Ở TRUNG ƯƠNG
 • III. THỦ TỤC THÀNH LẬP TỔ CHỨC THANH NIÊN XUNG PHONG CẤP TỈNH
 • IV. THỦ TỤC GIẢI THỂ TỔ CHỨC THANH NIÊN XUNG PHONG CẤP TỈNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1957/QĐ-BNV để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1957/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1957/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1957/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1957/QĐ-BNV

Đang cập nhật