Thông báo 297/TB-VPCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 297/TB-VPCP

Tiêu đề: Thông báo 297/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về phát triển thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 297/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý Ngày ban hành: 12/12/2011 Lĩnh vực: Công nghiệp

Ngày 12/12/2011, VPCP đã ban hành Thông báo 297/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về phát triển thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam.

- Phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan nghiên cứu, làm rõ một số vấn đề trong quá trình vận hành thị trường điện thí điểm thời gian qua, như: lựa chọn tổ máy tốt nhất (BNE); xác định giá trị nước của các nhà máy thuỷ điện; tính toán bù giá công suất (CAN)… sửa đổi, điều chỉnh Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, ban hành trước ngày 31 tháng 12 năm 2011.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát lại các quy trình thanh toán trong thị trường phát điện, bảo đảm tính pháp lý chặt chẽ về kế toán, tài chính, phù hợp với các quy định hiện hành.

- Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi các hợp đồng mua bán điện để tạo cơ sở pháp lý cho việc thanh toán trong thị trường và từng bước điều chỉnh mức giá điện theo cơ chế thị trường phù hợp với quá trình điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Trước mắt, để thực hiện Thông tư 41/2010/TT-BTC, ký lại các Hợp đồng mua bán điện giữa EVN và các bên bán điện, giải quyết khó khăn cho các nhà máy điện ngoài Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương chỉ đạo xem xét, cho phép tăng giá mua điện khoảng 5% so với giá mua điện trong hợp đồng hiện nay đối với các nhà máy điện có giá bán điện thấp, đang rất khó khăn về tài chính.

- Phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng cơ chế điều hành Quỹ bình ổn giá điện, rút kinh nghiệm trong việc xây dựng, điều hành Quỹ bình ổn xăng dầu.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 297/TB-VPCP để xử lý:

Tin tức về Thông báo 297/TB-VPCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 297/TB-VPCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 297/TB-VPCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 297/TB-VPCP

Đang cập nhật