Quyết định 2592/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2592/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2592/QĐ-UBND năm 2011 sửa đổi thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thanh tra áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Số hiệu: 2592/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Hữu Hoài Ngày ban hành: 11/10/2011 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 2592/QĐ-UBND năm 2011 sửa đổi thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thanh tra áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH
 • Điều 1: Công bố kèm theo Quyết định này một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực ...
 • Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp ...
 • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC LĨNH VỰC THANH TRA ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TỈNH QUẢNG BÌNH
 • PHẦN I . DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
 • PHẦN II.
 • Mục 1: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC LĨNH VỰC THANH TRA ...
 • 1. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu. (Mã hồ sơ TTHC trên cơ sơ dữ liệu quốc gia về TTHC:T-082007 ...
 • 2. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2. (Mã hồ sơ TTHC trên cơ sơ dữ liệu quốc gia về TTHC:T-082356-TT ...
 • 3. Thủ tục giải quyết tố cáo. (Mã hồ sơ TTHC trên cơ sơ dữ liệu quốc gia về TTHC:T-082424-TT)
 • 4. Thủ tục tiếp công dân. (Mã hồ sơ TTHC trên cơ sơ dữ liệu quốc gia về TTHC:T-082415-TT)
 • 5. Thủ tục xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo. ...
 • Mục 2: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC THANH TRA ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN ...
 • 1. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1. (Mã hồ sơ TTHC trên cơ sơ dữ liệu quốc gia về TTHC:T-082007-TT ...
 • 2. Thủ tục giải quyết lần 2. (Mã hồ sơ TTHC trên cơ sơ dữ liệu quốc gia về TTHC:T-082356-TT)
 • 3. Thủ tục giải quyết tố cáo. (Mã hồ sơ TTHC trên cơ sơ dữ liệu quốc gia về TTHC:T-082424-TT).
 • 4. Thủ tục tiếp công dân. (Mã hồ sơ TTHC trên cơ sơ dữ liệu quốc gia về TTHC:T-082415-TT).
 • 5. Thủ tục xử lý đơn khiếu nại, tố cáo. (Mã hồ sơ TTHC trên cơ sơ dữ liệu quốc gia về TTHC:T-082384-TT ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2592/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2592/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2592/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2592/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2592/QĐ-UBND

Đang cập nhật