Nghị định 01/2012/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 01/2012/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 01/2012/NĐ-CP sửa đổi, thay thế, hủy bỏ quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số hiệu: 01/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 04/01/2012 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Văn hóa , thể thao, du lịch, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Nghị định 01/2012/NĐ-CP sửa đổi, thay thế, hủy bỏ quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ HOẶC BÃI BỎ, HỦY BỎ CÁC QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính ...
 • Điều 2. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành ...
 • Điều 3. Thay các cụm từ “Bộ Văn hóa - Thông tin”, “Sở Văn hóa - Thông tin” bằng “Bộ Văn hóa, Thể thao ...
 • Điều 4. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2012.
 • Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • PHỤ LỤC I ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể
 • PHỤ LỤC II ĐỀ ÁN Nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể
 • PHỤ LỤC III ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp giấy phép mang di vật, cổ vật ra nước ngoài
 • PHỤ LỤC IV ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
 • PHỤ LỤC V ĐƠN ĐỀ NGHỊ Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
 • PHỤ LỤC VI ĐỀ ÁN Hoạt động bảo tàng (tên bảo tàng)
 • PHỤ LỤC VII ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Nghị định 01/2012/NĐ-CP sửa đổi, thay thế, hủy bỏ quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Chính Phủ ban hành.

Theo đó  Nghị định 01/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tại các Nghị định sau: Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006; Nghị định số 86/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2005; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010; Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2007; Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2009 và Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009.

Nghị định 01/2012/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 27/02/2012.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 01/2012/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 01/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 01/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 01/2012/NĐ-CP

Đang cập nhật