Chỉ thị 42-CT/TW

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 42-CT/TW

Tiêu đề: Chỉ thị 42-CT/TW năm 1998 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Bộ Chính trị ban hành Số hiệu: 42-CT/TW Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Bộ Chính trị Người ký: Phạm Thế Duyệt Ngày ban hành: 06/10/1998 Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 42-CT/TW để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 42-CT/TW

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 42-CT/TW

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 42-CT/TW

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 42-CT/TW

Đang cập nhật