Quyết định 66/2011/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 66/2011/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 66/2011/QĐ-UBND quy định Bảng giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Số hiệu: 66/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Lê Thanh Cung Ngày ban hành: 20/12/2011 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 66/2011/QĐ-UBND quy định Bảng giá đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình ...
 • Điều 2. Giao liên ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và Cục thuế tổ chức hướng dẫn thực ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và thay thế Quyết định số 57/2010 ...
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở ...
 • QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
 • Điều 1. Quy định chung
 • Điều 2. Khu vực đất giáp ranh
 • Điều 3. Bảng giá đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp khác
 • Điều 4. Bảng giá đất ở tại nông thôn
 • Điều 5. Bảng giá đất ở tại đô thị
 • Điều 6. Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
 • PHỤ LỤC I BẢNG QUY ÐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH (Đ) CÁC TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH ĐỐI VỚI ĐẤT Ở VÀ ĐẤT SẢN ...
 • PHỤ LỤC II BẢNG QUY ÐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH (Đ) CÁC TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN ĐỐI VỚI ĐẤT Ở VÀ ĐẤT ...
 • PHỤ LỤC III BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH (Đ) ĐỐI VỚI ĐẤT Ở VÀ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 66/2011/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 66/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 66/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 66/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 66/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật