Quyết định 14/QĐ-BNN-KHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 14/QĐ-BNN-KHCN

Tiêu đề: Quyết định 14/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc “Chương trình trọng điểm và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 14/QĐ-BNN-KHCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng Ngày ban hành: 05/01/2012 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 14/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc “Chương trình trọng điểm và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN ...
  • Điều 1. Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc “Chương trình trọng điểm và ứng dụng công nghệ ...
  • Điều 2. Nhiệm vụ KHCN được quyết toán và thanh lý hợp đồng sau khi các sản phẩm của đề tài/dự án và tài ...
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Tài chính, cơ quan ...
  • PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐÃ NGHIỆM THU THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 14/QĐ-BNN-KHCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 14/QĐ-BNN-KHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 14/QĐ-BNN-KHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 14/QĐ-BNN-KHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 14/QĐ-BNN-KHCN

Đang cập nhật