Nghị quyết 02/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 02/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2012 về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2011 do Chính phủ ban hành Số hiệu: 02/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 07/01/2012 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2012 về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2011 do Chính phủ ban hành

  • NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 12 NĂM 2011
  • 1. Về các báo cáo: Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện Quy chế làm việc năm 2011 và ...
  • 2. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà ...
  • 3. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về giải pháp chính sách thuế năm 2012 đối với doanh nghiệp nhỏ và ...
  • 4. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Thống ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 02/NQ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 02/NQ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 02/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 02/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 02/NQ-CP

Đang cập nhật