Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 01/2012/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 04/01/2012 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Xác định số lượng, khối lượng lâm sản
 • Điều 5. Bảng kê lâm sản
 • Điều 6. Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản
 • Điều 7. Xác nhận lâm sản
 • Điều 8. Quản lý, lưu giữ hồ sơ lâm sản
 • Chương II HỒ SƠ LÂM SẢN HỢP PHÁP
 • Mục 1. HỒ SƠ NGUỒN GỐC LÂM SẢN
 • Điều 9. Lâm sản khai thác trong nước
 • Điều 10. Lâm sản nhập khẩu
 • Điều 11. Lâm sản xử lý tịch thu
 • Mục 2. HỒ SƠ LÂM SẢN TRONG LƯU THÔNG
 • Điều 12. Lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước
 • Điều 13. Lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại ...
 • Điều 14. Lâm sản nhập khẩu chưa qua chế biến ở trong nước
 • Điều 15. Động vật rừng được gây nuôi trong nước; bộ phận, dẫn xuất của chúng
 • Điều 16. Lâm sản sau xử lý tịch thu chưa qua chế biến
 • Điều 17. Lâm sản sau chế biến
 • Điều 18. Vận chuyển lâm sản nội bộ
 • Điều 19. Vận chuyển lâm sản quá cảnh
 • Mục 3. HỒ SƠ LÂM SẢN TẠI CƠ SỞ CHẾ BIẾN, KINH DOANH, CẤT GIỮ
 • Điều 20. Hồ sơ lâm sản tại cơ sở chế biến, kinh doanh, gây nuôi động vật rừng
 • Điều 21. Hồ sơ lâm sản tại nơi cất giữ
 • Chương III KIỂM TRA NGUỒN GỐC LÂM SẢN
 • Mục 1. NGUYÊN TẮC KIỂM TRA LÂM SẢN
 • Điều 22. Tổ chức hoạt động kiểm tra
 • Điều 23. Kiểm tra theo tin báo
 • Mục 2. KIỂM TRA KHAI THÁC LÂM SẢN
 • Điều 24. Kiểm tra thực hiện các quy định về khai thác lâm sản
 • Điều 25. Kiểm tra lâm sản được khai thác
 • Mục 3. KIỂM TRA LÂM SẢN TẠI CƠ SỞ CHẾ BIẾN, KINH DOANH, NƠI CẤT GIỮ; CƠ SỞ GÂY NUÔI ĐỘNG VẬT RỪNG
 • Điều 26. Kiểm tra cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản
 • Điều 27. Kiểm tra cất giữ lâm sản
 • Điều 28. Kiểm tra cơ sở gây nuôi động vật rừng
 • Mục 4. KIỂM TRA LÂM SẢN TRONG LƯU THÔNG
 • Điều 29. Kiểm tra lâm sản đang vận chuyển
 • Điều 30. Kiểm tra lâm sản nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh tại cửa khẩu
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 31. Hiệu lực thi hành
 • Điều 32. Chế độ báo cáo
 • Điều 33. Xử lý vi phạm
 • Mẫu số 01: BẢNG KÊ LÂM SẢN
 • Mẫu số 02: Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản
 • Mẫu số 03: Biên bản kiểm tra lâm sản
 • Mẫu số 04: Biên bản kiểm tra khai thác lâm sản
 • Mẫu số 05: Báo cáo nhập, xuất lâm sản
 • Mẫu số 06: Báo cáo xác nhận lâm sản xuất ra
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật