Nghị quyết 51/2011/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 51/2011/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 51/2011/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 3 ban hành Số hiệu: 51/2011/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Võ Hùng Việt Ngày ban hành: 09/12/2011 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Cán bộ, công chức, viên chức
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 51/2011/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 51/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 51/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 51/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 51/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật