Thông tư 72/2011/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 72/2011/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 72/2011/TT-BGTVT về "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia kiểm tra và chế tạo công ten nơ vận chuyển trên phương tiện vận tải" do Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 72/2011/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng Ngày ban hành: 30/12/2011 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 72/2011/TT-BGTVT về "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia kiểm tra và chế tạo công ten nơ vận chuyển trên phương tiện vận tải" do Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH “QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM TRA VÀ CHẾ TẠO CÔNG TEN NƠ VẬN CHUYỂN TRÊN CÁC ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và chế tạo công ten nơ ...
 • Điều 2 Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 6 tháng kể từ ngày ký ban hành
 • Điều 3 Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, thủ ...
 • QCVN 38 : 2011/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM TRA VÀ CHẾ TẠO CÔNG TEN NƠ VẬN CHUYỂN TRÊN CÁC ...
 • 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1.1. Phạm vi điều chỉnh
 • 1.2. Đối tượng áp dụng
 • 1.3. Giải thích từ ngữ
 • 2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT
 • 2.1. Công nhận kiểu thiết kế
 • 2.2. Công nhận quy trình chế tạo
 • 2.3. Quy định về hình dạng, kích thước và các số liệu khác
 • 2.4. Thử và kiểm tra công ten nơ trong chế tạo, nhập khẩu và đang sử dụng
 • 2.5. Công ten nơ chở hàng khô
 • 2.6. Công ten nơ đẳng nhiệt
 • 2.7. Công ten nơ chở hàng lỏng
 • 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
 • 3.1. Quy định chung
 • 3.2. Chu kỳ kiểm tra công ten nơ trong khai thác sử dụng
 • 3.3. Quy định cấp hồ sơ Đăng kiểm
 • 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • 4.1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác chế tạo, nhập khẩu, thiết kế, khai thác sử ...
 • 4.2. Trách nhiệm của chủ công ten nơ
 • 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 5.1. Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn và thực hiện Quy chuẩn này; ...
 • 5.2. Vụ Khoa học-Công nghệ có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật này
 • 5.3. Khi các tiêu chuẩn, quy chuẩn viện dẫn hoặc hướng dẫn quy định liên quan đến Quy chuẩn này có sự ...
 • PHỤ LỤC BIỂU MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CÔNG TEN NƠ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 72/2011/TT-BGTVT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 72/2011/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 72/2011/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 72/2011/TT-BGTVT

Đang cập nhật