Quyết định 07/2012/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 07/2012/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 07/2012/QĐ-TTg về chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 07/2012/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 08/02/2012 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 07/2012/QĐ-TTg về chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG
  • Điều 1. Mục tiêu
  • Điều 2. Phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp đối với Ủy ban nhân dân các cấp
  • Điều 3. Hỗ trợ kinh phí cho Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức bảo vệ rừng tại cơ sở
  • Điều 4. Chính sách đồng quản lý rừng
  • Điều 5. Chính sách đối với lực lượng bảo vệ rừng ở cơ sở
  • Điều 6. Chính sách nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động đối với lực lượng Kiểm lâm
  • Điều 7. Tổ chức thực hiện
  • Điều 8. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 07/2012/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 07/2012/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 07/2012/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 07/2012/QĐ-TTg

Đang cập nhật