Thông tư 23/2012/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 23/2012/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 23/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 23/2012/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 16/02/2012 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 23/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH
  • Điều 1. Đối tượng nộp lệ phí và cơ quan thu lệ phí
  • Điều 2. Mức thu lệ phí
  • Điều 3. Tổ chức thu, nộp và quản lý sử dụng
  • Điều 4: Tổ chức thực hiện:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 23/2012/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 23/2012/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 23/2012/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 23/2012/TT-BTC

Đang cập nhật