Quyết định 44/2000/QĐ-BNN-TCKT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 44/2000/QĐ-BNN-TCKT

Tiêu đề: Quyết định 44/2000/QĐ-BNN-TCKT về định mức chi phí công tác hiện trường của Dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 44/2000/QĐ-BNN-TCKT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Đẳng Ngày ban hành: 22/05/2000 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 44/2000/QĐ-BNN-TCKT về định mức chi phí công tác hiện trường của Dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CÔNG TÁC HIỆN TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN KHU VỰC LÂM NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ RỪNG ...

Ngày 22/05/2000, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Quyết định 44/2000/QĐ-BNN-TCKT về định mức chi phí công tác hiện trường của Dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn.

Phê duyệt định mức chi phí công tác hiện trường của Dự án Khu vực Lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn như sau:

1- Phân vùng môi trường 8.200.000 đ/xã

2- Điều tra xây dựng bản đồ nhóm dạng lạp địa : 11.140.000 đ/xã hoặc 22.280đ/ha

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 44/2000/QĐ-BNN-TCKT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 44/2000/QĐ-BNN-TCKT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 44/2000/QĐ-BNN-TCKT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 44/2000/QĐ-BNN-TCKT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 44/2000/QĐ-BNN-TCKT

Đang cập nhật